• חסיד, לקרן השנה כבר תרמת?

    לראשונה הציע כ"ק אדמו"ר מלך המשיח את רעיון קופת "קרן השנה" בהתוועדות שבת בראשית תשי"ד. לכמה חסידים ששאלו אצלו "מעבר לים" אודות עניין זה, הואיל כמענה לשלוח את השיחה המוגהת, שנדפסה אחר-כך ב'לקוטי שיחות' חלק ב ע' 256 ואילך. לפנינו לקט קצר של איזכורים נוספים של הרבי על חשיבות ההשתתפות ב"קרן" זו • לתרומה לקרן השנה • לשיחות הקודש

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array