• מסע התקשרות בעיצומו: הרב מטוסוב מתוועד

    לרגל יום הגדול והקדוש יו"ד-י"א שבט, התחלת שנת השבעים לנשיאות הרבי מלך המשיח, נערך בימים אלו מסע התוועדויות לחיזוק האמונה וההתקשרות עם הרב ראובן מטוסוב שליח כ"ק אד"ש ללשכה בצרפת, במסגרת פעילותו הנמרצת של ארגון 'התאחדות החסידים' ובשיתוף הפעילים והשלוחים המקומיים • לרשימת מוקדי ההתוועדויות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array