• 'ממש': מבצע חנוכה נפתח בסערה

    לאחר חודשי הכנה ארוכים החלו במרכז ההפצה 'ממש' בארץ-הקודש במבצע חנוכה הגדול לתשפ"ד. התעוררות גדולה ניכרת בקרב השלוחים, מנהלי בתי חב"ד, אנ"ש והתמימים בעקבות המצב והגברת האור בכל המישורים לרגל המצב בארץ הקודש ומלאות יובל שנים למבצע חנוכה • לדיווח המלא