1. מזל טוב מזל טוב, לאלירן וחנה לרגל בואם לקשרי שידוכין , שנזכה לראותם במהרה תחת החופה מאושרים ושמחים עם כל המשפחה , שיהיה בהצלחה רבה בסימן טוב ובמזל טוב.

   שרה אליגולשוילי
  2. מזל טוב מזל טוב לזוג היקר.בניין עדי עד על יסודי התורה והמצוות והחסידות.שה' ישמח אותם בכל מילי דמיטב בעז"ה

   שרה לה מושיאשוילי
  3. מזל טוב מזל טוב שיהיה בנין עדי עד שיהיה לכם רק טוב בחיים ברכה והצלחה בגשמיות ורוחניות ושנזכה לביאת משיח צדקנו בקרוב?☺?

   החברים
  4. מזל טוב שיהיה בנין עדי עד שיהיה לכם רק טוב בחיים ברכה והצלחה בגשמיות ורוחניות ושנזכה לביאת משיח צדקנו בקרוב?☺?

   החברים
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו