• משיח בלב ים: הצצה למגזין בית משיח לפרשת בא

    משיח בלב ים – הרה"ח ר' חיים יצחק (הארי) שפיגל, שזכה ליחס מיוחד מהרבי,  מספר לראשונה את סיפור חייו המרתק. 'באתי לגני' להוריד שכינה ל'עין כרם' – השלוחים הרב מיכאל קדלבורג ורעייתו נחמי פועלים בשכונת עין כרם רק שנתיים, אך כבר יכולים למלא ספר עב–כרס מסיפורים מרתקים שאירעו בשליחותם. השליחות – הסתיימה – הרב יוסף יצחק מייזליש, עורך הספר 'התקופה והגאולה' בשיחת–עומק על מהות עבודת דור השביעי כעת • להצצה לגיליון