• כל אשה ובת • הרב יהודה גינזבורג

    מה גרם ליצחק להחליט סופית על החתונה עם רבקה ומה לומד מכך הרבי • מסר פשוט מפרשת השבוע שהפך לאחד ממבצעי הקודש של הרבי • מחכה לקבל את השמות שלכם לתפילה אצל הרבי • טור לפרשת השבוע חיי שרה מאת הרב יהודה גינזבורג, שליח הרבי לחיפה • לקריאה