• סליחה ומחילה זה בעצם בשבילנו

    היה זה לפני מספר שנים, פגשתי יהודי יקר אשר כך סיפר לי: "היה לי אח הגדול ממני בחמש עשרה שנה. הוא היה אח טוב אבל היה לו חיסרון אחד קטן! – היה לו קצת פה גדול! זה אומר שהוא היה משחרר מה שבא לו מהפה וזה כולל גם פגיעה באחרים פה ושם" • טורו של המטפל הרגשי מרדכי רוט לטור המלא