• מה עשה הרבי למחרת פתיחת המלחמה

    מה אעשה ביום כיפור? מה חשוב לרבי ביום כיפור ומה עשה הרבי למחרת פתיחת המלחמה לפני חמישים שנה • מגזין שישי אינפו שמח להגיש נקודה למחשבה, ואולי נקודה למעשה לקראת יום כיפור תשפ"ד מאת הרב יהודה גינזבורג, שליח הרבי מלך המשיח בחיפה • לטור המלא