• אור חדש: גיליון הזמן גרמא

    'הזמן גרמא', גליון חדש שמטרתו להגביר את העיסוק והחיות בענינים בהם "הזמן גרמא" בתקופתנו זו – הנלמדים משיחות וביטויי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח • להורדת הגליון