• כפר חב"ד: הרב מרדכי בנימיני ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו של הרב מרדכי בנימיני ע"ה, הותיר אחריו את רעייתו הגב' מאירה תחי'. הלווייתו יצאה היום, שלישי, מביתו בכפר חב"ד. בשעה 14:15 יגיעו לבית העלמין ירקון בפתח תקווה בשער גאולה, שם ייטמן • ויהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם.