• כתבה מצולמת: מי שילם עשרות אלפי דולרים להיפגש עם הרבי?

    מתי הלך הרבי על שטיח מהכניסה ל-770 ועד למקומו? מדוע ביקש הרבי להסיר את המחיצות? מתי אמר הרבי שאליהו הנביא מגיע כל יום לטבריה? וגם: מה אמר הרב דוד נחשון לרבי באדר תנש"א, ומה ענה הרבי? "לפרסם האמת אשר לאלתר לתשובה – לאלתר לגאולה שלימה על ידי משיח צדקנו"סקירה מרתקת