• מרכז העדכונים: תזכורת לאמירת פרקי אבות

    מנהג ישראל קדום עוד מתקופת הגאונים, לקרוא פרק מפרקי אבות בשבתות שבין פסח לעצרת. למנהג חב"ד, נוהגים לאומרם בכל זמן הקיץ – השבתות שבין פסח לראש-השנה, לאחר תפילת מנחה, וכהוראת הרבי מלך המשיח, יש ללמוד משנה אחת לפחות בעיון • בשבת זו, פרשת שמיני, אומרים פרק ראשוןלהצטרפות לקבוצות הוואטסאפ של מרכז החדשות החב"די