• בשדות גידולי העלים: 'חנוך לנער' צפת בסיור לימודי חוויתי

    כחלק מתוכנית הלימודים השנתית של תלמידי שיעור ב' בישיבת חנוך לנער בצפת בנושא 'כשרות' במסגרת המכון החב"די 'למען ילמדו' יצאו התלמידים יחד עם צוות הרבנים לביקור לימודי בשדות גידולי עלים – חסה ותותים במשק של 'דובלה' סמוך לכפר סבא ובמפעל אריזה במתחם קלמניה • לדיווח המלא ותיעוד מהביקור

וידאו