• לונדון: משפחת שוחט יפתחו בית חב"ד חדש במזרח העיר

    הרב דובי ורעייתו שוחט, יחד עם ילדיהם הקטנים חיה מושקא ועמנואל, מונו לאחרונה לכהן כשלוחים בלונדון שבאנגליה, ויצטרפו למשפחת שלוחי הרבי מלך המשיח בבירת הממלכה הבריטית. אנו מאחלים להם שיזכו להכין את העולם לקבלת פני משיח תיכף ומיד ממש! • לדיווח המלא