• יד לאחים: אור החנוכה במקומות הנדחים ביותר

    לקראת חג החנוכה ארגון "יד לאחים" המלווה לאורך כל השנה עשרות יהודים ויהודיות שחיים ברחבי העולם הנחה יהודים מכורדיסטן, רחבי אירופה, רוסיה, עיראק ומקומות נוספים כיצד יש לערוך את הדלקת הנרות ולקיים את מצוות החג כראוילכתבה המלאה