• זכרון להולכים: הרב אליהו שמואל כהנוב ע"ה

    היום חל יום השנה של הרב אליהו שמואל כהנוב ע"ה • היה תלמיד בתומכי תמימים ליובאוויטש, נשלח על ידי הרבי הריי"צ לגרוזיה כרב ושוחט מקומי, היה מסור כל ימי חייו להעמיד תלמידים באומנת הזביחה • לתולדות חייו בחב"דפדיה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array