• זכרון להולכים: ר' שניאור זלמן שמואל הכהן ריבקין ע"ה

    היום חל היארצייט של ר' שניאור זלמן שמואל הכהן ריבקין , שנפטר בו' אייר תשנ"ג • היה מתושביה הוותיקים של כפר חב"ד שנמנה על מייסדי הכפר. ר' זלמן היה איש מוכר בכפר כבעל חסד, היה נוהג לעזור לאנשים זקוקים בסתר וכך זכה לעזור בתמיכה כספית למספר רב של תושבי הכפר • לתולדות חייו מתוך חב"דפדיה