• זכרון להולכים: הרב אייזיק שוויי ע"ה

    היום חל היארצייט של הרב אייזיק שוויי ע"ה, שנפטר בכ"ו אייר ה'תשמ"ח • היה רב בקהילה החב"דית במונטריאול, וראש ישיבת תומכי תמימים בעיר. חידושיו נלקטו ונערכו על ידי אחיו, הרב אהרון יעקב שווי, ויצאו לאור בשם 'כתבי ר' אייזיק' • מצודתו היתה פרוסה גם מעבר לגבולות מונטריאול, ועסק בתיקון החוק 'מיהו יהודי' ובשמירת גבולות ארץ הקודש • לתולדות חייו