• ביוזמת מטה משיח: מבצע עולמי לפרסום נבואת הגאולה

    לרגל תחילת שנת ה-30 לשיחת ש"פ שופטים ה'תנש"א, בה נצטווינו ע"י כ"ק אד"ש מלך המשיח ליידע ולהודיע ע"ד מציאותו של השופט, יועץ ונביא הדור. ונבואתו העיקרית: "הנה זה משיח בא", יזמו במטה משיח מבצע מיוחד ללימוד השיחה וענייני הנבואה • לכל הפרטים