• שנת ה-25 למעמד ההיסטורי של הנחת אבן הפינה לארמון

    ביום הבהיר פורים קטן תשנ"ב, הונחה 'אבן הפינה' לנחלתו של הרבי בכפר חב"ד, ארמונו של הרבי מלך המשיח, ביום זה אנו נכנסים לשנת העשרים וחמש שנה להנחת אבן הפינה, שזכתה לברכותיו של הרבי, והתעניינות נדירה בכל המתרחש • חוברת חדשה רואה אור בימים אלו, המביאה את סיפורו של הארמון בליווי תמונות ומסמכים הארמון למלך המשיח

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array