• הדולר הזה יכול להיות שלך!

    בימים אלו מייסד ארגון 'מטה משיח בארה"ק' ערוץ חדש ברמה גבוהה וחדשנית לביאור והסברת ענייני גאולה ומשיח לציבור הרחב • באמצעות השתתפות במיזם המיוחד, תוכל לזכות בדולר לברכה שנתקבל מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array