1. ? למושקא היקרה!!! מזל טוב מזל טוב!!!! שתזכי להקים בית חב"ד נאמן בישראל מתוך שמחה חסידית, בריאות, אושר ועושר!
   שתזכו שחתונתכם תהיה בגאולה האמיתית והשלימה עם הרבי שליט"א מה"מ!!!

   מאחלים מכל ה?
   אבא, אמא, חיה רות (ושמואל), מיכל, נחמי, יוסף, יהודית, מנדי, אסתי, שרהל'ה, אילה וטובהל'ה!

   משפחת מיפעי ברקת 324
  2. מזל מזל טוב! איזה בשורה בשעה טובה ומוצלחת שתזכו להקים בית נאמן בישראל על יסודי התורה והמצווה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות לנחת רוח כבוד קדושת אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

   משפחת מיפעי
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו