• "כבוד קדושת גיסי אדמו"ר שליט"א" • סקירה מקיפה

    סקירה מרתקת על התקשרותו האיתנה של חתנא דבי נשיאה, הרה"ח הרב שמריהו גוראריה – הרש"ג – לגיסו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בליווי סיפורים ומכתבים נדירים • התקשרות זו באה לידי ביטוי בהשתתפותו הקבועה בכל ההתוועדויות של הרבי, בביטול גמור להוראותיו הק' ובפרט בעת משפט הספרים • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array