• אם פרעה רק היה מברר את הכתובת של משה

    באמצע הלילה, כאשר התחילה מכת בכורות, יצא פרעה לחפש את משה ואהרן, אך הוא לא מצאם, כשלבסוף הוא מוציא את בני ישראל ממצרים, אילו פרעה היה משכיל לבדוק את כתובתו של משה, הוא לא היה צריך להתרוצץ באמצע הלילה ויודע בדיוק לאן לגשת כדי לפתור את הבעיה הגדולה של המצרים • השליח הרב יהודה גינזבורג בנקודה למחשבה על פרשת בא וי' שבט • לקריאה