• וכך היה מונה: אחות ואחת, אחות ושתיים…

    א. אברהם בטור מיוחד על המוסד הזה ש"לא עושה כלום" הוא לא צריך בניינים, לא מאכיל אומללים, לא מתיר אסורים ואין לו שום דבר שאפשר לעקל. חובה קריאה! • היום נמצא ארגון אחו"ת התמימים בקמפיין לצורך המשך הפעילות, הארגון מבקש מאנ"ש להשתתף באמצעות תרומה שבועית ע"ס 10 ש"ח כל ערב שבת קודש לפני הדלקת נרות • להצטרפות לקמפיין • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם