• הפלנטה האחרת • המערכה בסין

    אנו בפירוש מאמינים שע"י כוחנו שבפינו, שבלבנו ושבמעשינו, בהתחזקות בתורה ומצוות – אנו יכולים לגרום לכך שיינצל עוד חייל יהודי וכל בני משפחתו יהיו מאושרים עד אין קץ – תמורת הפחד והדאגה המתמדת של ההורים במשך כל התקופה הזאת! האם אנו מתבוננים בכך?! • הרב אלישיב קפלון בטור מעורר למגזין שישי אינפו לטור המלא