• פארבריינגען עם הרבי: מגוון התוועדויות בתרגום ללה"ק

    מערכת פארבריינגען עם הרבי שעל ידי ארגון 'את"ה העולמי', שמחה להגיש מגוון קטעי וידיאו של התוועדויות של הרבי מלך המשיח במשך השנים עם כתוביות בלשון הקודש, ומוגש לקהל התמימים ואנ"ש הצמאים לראות את פני מלכינו – הרבי מלך המשיח שליט"א • לצפיה ולהורדה