• חדש מהדפוס: כרך י"א בסידרת השיעורים במאמרי תער"ב

    בשעה טובה הגיע מהדפוס הכרך האחד עשר בסידרה הפופלארית "שיעורים בהמשך המאמרים תער"ב" בהוצאת מרכז דעת ברחובות, המבארת את מאמרי הרבי הרש"ב בהמשך הגדול תער"ב. ספר זה בנוי באופן של ביאורים וסיכומים משולבים במאמר, עם פתיחת והבאת המראי מקומות, ומהווים כלי עזר ללימוד ההמשך, בצורת לימוד בחברותא • לקניה בחב"ד-שופלכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array