• “ללמוד בכל ר”ח פסוק”: המזמור של הרבי עם ביאורים • להורדה

    האדמו”ר הריי”צ כותב ש”מנהג עתיק ללמוד בכל ר”ח פסוק אחד עם פרש”י ואפשר להוסיף עם עוד פירושים, מהקאַפּיטל בתהלים שהוא מסומן במספר שנות חייו” • לטובת הגולשים מצורף כאן תדפיס מהמזמור תהלים של הרבי מלך המשיח, הפסוקים השייכים לראש חודש כסלו פסוק ח’ – עם ביאורי רבותינו נשיאינו, מתוך קובץ י”א ניסן – שנת הקכ”א • לקריאת המזמור ולהורדה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array