• בערב שבת אחרי חצות: מעמד תפילה עולמי

    לכבוד ב' ניסן, יום ההילולא ה-100 של כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע, ובמלאת ל"ב שנים לשיחת קודשו של הרבי על "פעולת העם שמכריזים "יחי המלך", כל עם ישראל, אנשים נשים וטף, מתאחד יחד במעמד תפילה עולמי לביטול המגיפה ולזעקת "עד מתי", בבקשה ובדרישה מהקב"ה להבאת הגאולה – "ובקשו את ה' אלקיהם ואת דוד מלכם" • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array