• רבני חב"ד בפסק דין חסר תקדים: על הקורונה להפסיק

    בקשר ובשייכות למצב בעולם "מגפת הקורונה", ועל פי הוראות הרבי במקרים אלו, רבני מכון הלכה חב"ד יוצאים בפס"ד בכח תורתם: "טוב זה צריך לבוא באופן של טוב הנראה והנגלה לבני ישראל, "ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגיפה", ובפרט בזמן שישנו הפסק דין ש"הגיע זמן הגאולה… שנמשך בגדרי העולם" שתבוא הגאולה ע"י משיח צדקנו • לפסק הדין המלא

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array