• ורוממתנו: כינוס סיום מבצע תורה בהיכל ישיבת תות"ל בית שמש

    בהיכל ישיבה קטנה תות"ל ליובאוויטש בית שמש בראשותו של הרב משה לידר, נערך כינוס תורה לאנ"ש והתמימים בעיר, במהלך הכינוס ערכו התמימים 'סיום' על מסכת גיטין אותה סיימו בעיון ובבקיאות לאורך השנה במסגרת 'מבצע תורה' • את האירוע כיבדו בנוכחותם רבני קהילת אנ"ש בעיר, הצוות החינוכי של הישיבה, ודמויות רבניות בולטות מהקהילה החרדית בעיר • לכתבה המלאה