• לוד: התוועדות י"א שבט לחיזוק ההתקשרות לזכר הרב זושא פוזנר

    לכבוד היארצייט הראשון של המשפיע האהוב הרב זושא פוזנר ע"ה יזמה משפחתו עם מוסדות 'התאחדות החסידים' ובשיתוף גבאי ביכנ"ס בית אריה בלוד התוועדות 'הקהל' מיוחדת ביום הבהיר י"א שבט ומזמינים בזה את כל אנ"ש תלמידיו אוהביו • לתוכנית המלאה