• ראש עיריית סינסנטי הכריז על י"א ניסן כיום החינוך

    עם התקרב יום הבהיר י"א ניסן, חתם ראש עיריית סינסינטי מר אפאב פורוול, על הצהרה שקבעה כי יום י"א ניסן יהיה יום החינוך והשותפות בסינסינטי לכבוד הרבי מליובאוויטש, היוזמה המיוחדת אורגנה על ידי הרב גרשון אבצן וההצהרה תיתלה באופן בולט על קיר ישיבת חב"ד סינסינטי • לתמונות