• פריז: התוועדות י' שבט בבית ליובאוויטש עם הרב מרוזוב

    לרגל היום הגדול והקדוש יו"ד שבט – ביום הסתלקות הרבי הריי"צ וקבלת הנשיאות של הרבי מלך המשיח, נערכה התוועדות ב'בית ליובאוויטש' שבפריז עם השליח הרב אלחנן מרוזוב, שעורר את הקהל על ההתקשרות לרבי מלך המשיח וקיום הוראותיו • לתמונות