• תושבי כפר חב"ד השתתפו בכינוס תורה

    אמש, רבים מתושבי כפר חב״ד השתתפו בכינוס תורה בבית נחום יצחק, לרגל יום הבהיר ח״י ניסן יום הולדת של הרב רבי לוי יצחק אביו של כ"ק אדמו"ר מה"מ. המרא דאתרא הרב מאיר אשכנזי פלפל בעומק בעניין השמירה לצדיקים ממכשול ובגדרי איסור דרבנן, כמו כן, בדברי התניא בפרק ז' על חיות הבשר של האוכל לתאווה • לדיווח ותמונות