• התוועדות כ' – כ"ד טבת בבית חב"ד שיכון ה', בני ברק

    במוצש"ק פרשת שמות התקיימה התוועדות 'מלווה מלכה רבתי', בבית חב"ד שיכון ה' בבני ברק בראשות השליח הרב חנני'ה קורקוס – לרגל כ' טבת יום ההילולא של הרמב"ם ורבי יעקב אבוחצירא, ולרגל כ"ד טבת יום ההילולא של אדמו"ר הזקן נ"ע • התוועד הרב יוסף יצחק בלינוב רב מרכז העיר בני ברק ורב קהילת חב"ד בעיר • בהתוועדות השתתפו רבים מתושבי העיר מכל מגוון הציבור החרדי • לדיווח ותמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array