• חידודון יומי: כיצד יידע כל יהודי לאיזה שבט הוא שייך?

    לקראת תשעת הימים, אנו מגישים לגולשים סדרת שאלות בנושא בית המקדש בגאולה מתוך התוכנית הפופולרית 'חידודון' בהגשת שר השמחה עמי מימון • מי יתקע בשופר כשמשיח יבוא? כמה תקיעות ייתקעו בשופר כמשיח יבוא? מי לא ישתתף בבניית בית המקדש? כיצד יידע כל יהודי לאיזה שבט הוא שייך? • לחידודון היומי