• ט"ו אייר: חלוקת הדבר מלכות ועידודי יחי אדוננו • יומן מרתק

    והימים האלה נזכרים ונעשים: בט"ו אייר תנש"א, הרבי מלך המשיח שליט"א חילק קונטרס "דבר מלכות" בעניני גאולה ומשיח ועודד בחוזק רב לעיני המצלמות את שירת "יחי אדוננו" • מטה לימוד הדבר מלכות מגיש יומן מפורט ומרתק • ליומן המלא