• ו' אייר (תנש"א): לראשונה – הכרזת שירת ועידוד יחי אדוננו

    "..משך כמה דקות לפני שנכנס שרו "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", ובכניסתו עודד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בידו הק', ובעומדו ליד הסטנדר עודד בב' ידיו הק'.." • והימים האלה נזכרים ונעשים, להתעוררות מחודשת ב'יחי אדוננו' ובלימוד עניני גאולה ומשיח • מטה לימוד הדבר מלכות מגיש יומן מפורט ומרתק • לקריאה והורדה