• "עד שהוא לא מתבייש לצאת בריקוד" • דבר מלכות כ"ו ניסן

    מטה לימוד הדבר מלכות מגיש את דבר מלכות כ"ו ניסן, בו מסביר הרבי מלך המשיח שליט"א ומראה את הנסים הגלויים שקורים בימים אלו, חודש ניסן תנש"א (בהמשך לימי הפורים), נסים ונפלאות גלויים, עוד יותר מפורים! ולכן צריך להודות לה', ולשמוח בשמחה גדולה "עד שהוא לא מתבייש לצאת בריקוד בגלל הנסים הגלויים!" ומזה מגיעים מיד לנסים ונפלאות הגדולים ביותר של הגאולה השלימה מוגש במסגרת מבצע המשיחה של ראש בני ישראל למלך המשיחלהורדת השיחה ושיעור, לצד ווידאו מהיחידות – לחץ כאן