• "הקב"ה בהתגלות, ובמה הוא עסוק"? • דבר מלכות י"א ניסן

    לרגל יום הבהיר י"א ניסן – מאה ועשרים שנה להולדת הרבי מלך המשיח שליט"א, מטה לימוד הדבר מלכות מגיש את דבר מלכות י"א ניסן – ברכת כ"ק אד"ש מה"מ לאנ"ש שיחיו שברכו אותו, אור לי"א ניסן תנש"א, בבטחון שנזכה להתגלות השלימה נאו! • להורדה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array