• 30 שנה לעידוד "יחי אדוננו" • יומן מפורט

    "במשך כמה דקות לפני שנכנס שרו "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" (בניגון של "זאָל שוין זיין די גאולה"), ובכניסתו עודד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בידו הק', ובעומדו ליד הסטנדר עודד בב' ידיו הק'.." • והימים האלה נזכרים ונעשים – להתעוררות מחודשת ב'יחי אדוננו' ובלימוד עניני גאולה ומשיח, ולהבאת התגלותו השלימה של הרבי מלך המשיח • מטה לימוד הדבר מלכות מגיש יומן מפורט ומרתק לקריאה והדפסה • להורדה