• "מאורע שלא נשכח לעולם"; כשהרבי נכנס להתוועדות פתאומית

    "פתאום יבוא אל היכלו האדון..". בשבת נשא תנש"א – י"ב סיון – סיום ימי התשלומין, זמן קצר לפני השקיעה, הופיע הרבי מלך המשיח שליט"א בהפתעה מוחלטת בפני החסידים שנכחו אז בזאל הגדול ב-770 בית משיח, ופתח בהתוועדות פתאומית ומיוחדת • מטה לימוד הדבר מלכות מגיש יומן מפורט ומרתק