• היררכיה תלמודית • דרשת משיח בפרשה

    כשמשה רבנו ירד משמים לאחר כפרת חטא העגל החל סדר חדש. סדר לימוד תורה. משה לימד את העם בקבוצות, כל אחד זכה ללמוד ישירות ממנו. למה משה עשה זאת? לא חבל על הזמן? מספיק ללמד קבוצה אחת והיא תלמד את כל שאר העם • הדרשה נכתבה ע"י הרב ניסים לגזיאל, המותאמת לכל המעונין לומר דרשה בקשר עם פרשת השבוע והגאולה • לקריאה והורדה