• ונכבשה הארץ: סיכום חודש פעילות בצבאות השם • גליון מיוחד

    לא יאומן כמה אפשר להספיק בחודש אחד: מאות סניפים, ספר לימוד מהפכני חדש, מבצע אלבום ענק, מדים חדשים, תוכנית דרגות, עיתונים, דיסקים, מרכז הכשרה, ועוד ועוד • תנועת הנוער צבאות השם באה"ק, בגליון אלבומי מיוחד המסכם את פעילות הארגון בחודש חשון תשע"ט • להורדהלצפיה בגליון

וידאו