• “ישרף הנייר ואל יאמר” • הרב יהודה גינזבורג

    איזה קטע השמיט הרבי מהשיחה? למה כותבים יששכר בשתי שי”ן? למה יששכר נכתב בשתי שי”נים ונקרא רק באחד מהם? • נקודה חשובה מפרשת השבוע, מאת הרב יהודה גינזבורג שליח הרבי מלך המשיח בחיפה • לקריאה