• האירועים שהובילו לשירת ה"יחי" בעידודו הנמרץ של הרבי

    "למחרת חזר הענן וטען שזה רק עבור הלפני ולפנים של ליובאוויטש, אך לא עבור החוצה, והנה הגיע עוה"פ רוחו של משיח, ובכ"ח תשרי יצא הרבי למעריב ולעיני המצלמות (חוצה) עודד בצורה בלתי רגילה, בעודו יושב על כסא קדשו הניף את עצמו ימה וקדמה צפנה ונגבה" • טור מיוחד מהשליח הרב זלמן ליברוב • לטור המלא