• נטיעה בט"ו בשבט – מהי דעתו של הרבי?

    בשנים האחרונות פשט בארץ ישראל נוהג לנטוע שתילים או לחלק עציצים ביום ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות • האם יש ענין בנטיעת עצים בט"ו בשבט, או שמא מדובר בנטיעה חסרת שורשים? • ולאמיתו של דבר מצינו גם התייחסות מפורשת של הרבי בנוגע לנטיעת עצים בט"ו בשבט • משא מאלף ע"פ משנתו של הרבי מאת משפיע אנ"ש בראשל"צ הרב יעקב הורביץ • לקריאה