• ילדי כל העולם – התאחדו!

    מסביב נשמעה מוסיקה. אנשים נשאו פלקטים, שרו בקולי קולות שירים פטריוטיים, וארבעה יהודים עמדו באמצע וחלמו על משיח. הדברים של הרב מרינובסקי, הפיחו בנו פתאום שמחה מיוחדת. פתאום התחלנו לשיר 'עבדו את ה' בשמחה' ויצאנו בריקוד ספונטני בלב המצעד הקומוניסטי • טורו השבועי של שניאור חביב באדיבות 'בית משיח' • לקריאה